919, 1 Si Lom, Silom, Bang Rak,

Bangkok 10500, Thailand

(+66)09 1973 4268

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 24/7

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:30 น.

ร้านค้าออนไลน์เปิดตลอด

เกียวกับเรา

ขับเคลื่อนซัพพลายเชนเสื้อผ้าจากทั่ว
โลกด้วยเทคโนโลยี

Apple-Apartment เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนซัพพลายเชนในวงการเสื้อผ้า จากผู้ ผลิต การจัดซื้อ สู่การซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนซัพพลายเชนทั่วโลกด้วยนวัตกรรมขนส่งครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ด้วยด้วยวิสัยทัศน์ในการเชื่อมต่อและสร้างการเข้าถึงทุกซัพพลาย
เชนอย่างโปร่งใส ในหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่การให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิต ผู้ค้าส่ง  ผู้จัดจำหน่าย แบรนด์ หรือผู้ค้าปลีก เพื่อที่จะ
สามารถเข้าถึง ช่อทางการขาย ซอฟต์แวร์ และบริการที่จะขยายธุรกิจ จัดการการลงทุนอย่างมีคุณภาพ และสร้างการต่อยอดที่มั่นคง โดยวันนี้เรามียอดขายกว่า 1พันล้านดอลล่าร์ต่อปี